Your browser does not support JavaScript!
敏惠長期照顧與健康促進管理科
敏惠長期照顧與健康促進管理科
106年09月30日-『賀』第一屆長健科科學會會長暨副會長當選名單

        長一忠 會長:陳衍成,副會長:林軒如  高票當選。

 

 

   

 

   

 

 

 

 會長:陳衍成                            副會長:林軒如

瀏覽數